Hoofdmenu

Inloggen

Formeel Nederlands

Formeel Nederlands is een geformaliseerde versie van natuurlijk Nederlands. Dat wil zeggen, het is een eenduidig gedefinieerde vereenvoudiging van Nederlands, die door mensen en door computers te interpreteren is. De taak is een versie van de Gellish familie van geformaliseerde talen. Die talen zijn bedoeld als varianten van een universele taal voor de opslag van gegevens in databanken en voor de uitwisseling van gegevens tussen computers en systemen van diverse organisaties. Ze maakt het mogelijk dat software systemen kunnen samenwerken of dat gegevens geïntegreerd kunnen worden zonder dat gegevens geconverteerd behoeven te worden. De taal is geschikt voor het uitdrukken (modelleren) van informatie, kennis en vereisten en ook als vraagtaal om gegevens uit databanken op te vragen. Formeel Nederlands is gebaseerd op een aantal international standaarden, o.a. van ISO en IEC. Ze is systeemonafhankelijk en uitbreidbaar en aan te passen aan specifieke bedrijfsbehoeften. Informatie die in Formeel Nederlands is uitgedrukt kan automatisch weergegeven worden in elke andere formele taal uit de Gellish familie van geformaliseerde talen waarvoor een formeel woordenboek beschikbaar is.

Formeel Nederlands bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Een geformaliseerde grammatica en syntaxis.
  De specificatie daarvan beschrijft hoe feiten (beweringen, vragen en antwoorden) in Formeel Nederlands uitgedrukt kunnen worden. Dit is (in het Engels) beschreven in het boek 'Semantic Information Modeling in Formalized Languages'.
   
 2. Elektronisch Nederlands Taxonomisch Woordenboek in delen voor diverse toepassingsgebieden.
  Dit omvat definities van concepten en soorten relaties die samen de uitdrukkingsmogelijkheden in Formeel Nederlands definiëren. Die uitdrukkingsmogelijkheden zijn gelijk aan de uitdrukkingsmogelijkheden in Formeel Engels en omvatten ook een mogelijkheid voor de automatische vertaling van uitdrukkingen in het Nederlands naar het Engels en vice-versa. Daarnaast zijn er specifieke deel-woordenboeken-taxonomieën voor diverse toepassingsgebieden. Bijvoorbeeld domeinwoordenboeken voor bouwkunde en civiele techniek, riolering, afvalwater en waterbehandeling, eigenschappen van objecten, schalen, meeteenheden en valuta, enz., waarin de inhoud van diverse standaarden zijn verwerkt.
   
 3. Een verzameling soorten contextuele feiten
  Contextuele feiten beschrijven de context van uitdrukkingen die nodig zijn voor het eenduidig interpreteren van die uitdrukking. Bijvoorbeeld de bedoeling van een uitdrukking, de geldigheidscontext, wie en wanneer hij is uitgedrukt, enz.
   
 4. Een standaard formaat voor uitdrukkingen in Formeel Nederlands (Gellish Expressie formaat).
  Een taal-onafhankelijke specificatie van een universeel expressie formaat voor opslag en uitwisseling van gegevens. (De specificatie is momenteel alleen in een Engelse beschrijving beschikbaar.)
  Daarnaast is een RDF/XML formaat gedefinieerd overeenkomstig ISO 15926-11.

Zoeken